Teen 5 - študijný materiál je učebnica a pracovný zošit More!4 (lekcie 5 a 12). Žiaci sa získajú nasledujúce vedomosti: