foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Čo ponúkame:

Individuálny kurz je určite najefektívnejšia forma štúdia cudzieho jazyka. Len Vy a lektor, ktorý sa presne prispôsobí Vašim požiadavkám a schopnostiam. Nikto Vás nebrzdí, na nikoho nečakáte. Ak máte v niektorej oblasti problém, budete s lektorom pracovať na jeho úspešnom pokorení. Čas potrebný na dosiahnutie požadovanej úrovne cudzieho jazyka sa minimalizuje. Intenzitu, dni a čas vyučovania si vždy volíte Vy, po dohovore s lektorom. Ak máte záujem, do individuálneho kurzu sa môže prihlásiť viacerí. Maximálne 4 osoby. Príjemné prostredie spolu so skúseným lektorom Vás bude motivovať k pravidelnej účasti na vyučovaní.

Jazykové úrovne:

Na základe vstupného testu určíme Vašu aktuálnu znalosť cudzieho jazyka.

Výuka

Na základe vstupného testu a Vašich požiadaviek vypracujeme individuálny štúdijný plán.
Tento plán je možné počas trvania kurzu meniť a prispôsobiť ho tak Vašim aktuálnym požiadavkám.
Lektor bude postupovať podľa vypracovaného individuálneho štúdijného plánu.
Počas aktívnych konverzácií budeme klásť dôraz na získavanie optimálnej slovnej zásoby.
Konverzačné témy môžeme prispôsobiť Vašim požiadavkám.
Vaše vedomosti si budete neustále upevňovať na mnohých cvičenia a dialógoch, ktoré lektor pripraví podľa Vašich schopností a požiadaviek.
Ak budete mať záujem, Vaše pokroky môžeme overiť pomocou testov. Takto môžeme zistiť, prípadné nedostatky z Vašich znalostiach a zamerať sa na ich odstránenie.

Čas vyučovania a frekvencia:

Začiatok aj intenzitu kurzu si zvolíte Vy.
Individuálne kurzy organizujeme počas celého roka, vrátane víkendov a štátnych sviatkov.
Minimálny počet lekcií je 20.
Doba trvania individuálne kurzu je maximálne 6 mesiacov.
Lekcia trvá 45 minút.
Počet lekcií za týždeň si zvolíte Vy.

Ceny:

Ceny sú za 1 vyučovaciu hodinu. Minimálny počet vyučovacích hodín je 20.
1 osoba v kurze - 15,50€
2 osoby v kurze - 20,00€
3 osoby v kurze - 23,00€

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.