foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Zradenie do správnej jazykovej úrovne:

Na základe vstupného testu Vás zaradíme do jednej z jazykových úrovní. Vstupný test môžete absolvovať osobne na našej adrese alebo na www stránke. Zaradením do správnej jazykovej úrovne máte zabezpečené, že v štúdiu cudzieho jazyka budete pokračovať na úrovni, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.

 

Výuka:

Podľa zaradenia do jazykovej úrovne Vám bude postupne objasňované používanie anglickej gramatiky. Zároveň budeme klásť dôraz na získavanie optimálnej slovnej zásoby.
Budete mať možnosť upevniť si svoje vedomosti na mnohých cvičeniach, dialógoch a testoch. Veľký dôraz kladieme na intezívnu komunikáciu medzi študentom a lektorom. Lektorovou nejdôležitejšou úlohou je, aby Vám uľahčil pochopenie a umožnil aktívne používanie nového učiva.
Vaše napredovanie Vám umožníme overiť si pomocou pravidelných testov. O ich výsledkoch budete diskrétne informovaní. Výsledky pomôžu lektorovi zistiť, na ktoré časti štúdia sa má cielene zamerať. Zároveň nám výsledky tohto testovania umožnia doporučiť Vám optimálne pokračovanie v ďalších jazykových úrovniach. Naším cieľom nie je, aby ste len chodili na jazykový kurz. Chceme, aby ste sa cudzí jazyk naučili na úroveň, ktorú potrebujete. V tomto sa Vám sa každých okolností budeme snažiť podať pomocnú ruku.

Interaktívna výuka:

Počas celej výučby používame plnú interaktívnu podporu a rôzny doplnkový materiál.
Tak budete počúvať cudzí nielen z úst Vášho lektora, ale aj nahrávky rôznych rodených anglicky hovoriacich osôb. Toto Vám umožní postupne si zvyknúť na komunikáciu v cudzom jazyku a následne jeho aktívne používanie.

Učebný materiál žiaka:

Počas jazykového kurzu angličtiny pracujeme so sadou učebného materiálu Headway.  Sada pre študenta obsahuje učebnicu a pracovný zošit, ktoré je odporúčame zakúpiť si pri zápise do kurzu. Aktuálne ceny študijného materiálu nájdete na našej www stránky.

Čas a frekvencia vyučovania:

Školský rok je rozdelený na 3 trimestre:
jesenný trimester -     spetember  -  december
zimný trimester -          január  -   marec
jarný trimester -            apríl  -   jún
Každý trimester trvá 12 týzdňov a počas neho je odučených 24/48 lekcií.
Lekcia trvá 45 minút.
Vyučovanie je 1/2 krát týždenne po 2 lekcie.
Počet študentov v skupine je 4-8.
Študenti sa záväzne prihlasujú na jazykový kurz na jeden trimester.
Aktuálne ceny a termíny kurzov.

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.