Dospelí - miniskupinové kurzy angličtiny

Zradenie do správnej jazykovej úrovne:

 

Výuka:

Interaktívna výuka:

Učebný materiál žiaka:

Čas a frekvencia vyučovania: