Nemčina pre opatrovateľky

Požadovaná vstupná jazyková úroveň:

Výuka:

Učebný materiál žiaka:

Čas a frekvencia vyučovania: