foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Child 3- V tejto úrovni Bud a Holly vyrazia do mesta a budú objavovať nový svet. Deti sa spolu s nimi naučia komunikovať so svojim okolím. Deti vyrazia s Budom a Holly do reštaurácie a na nákupy. Naučia sa pomenovať predmety okolo seba, opísať osoby...

Získané vedomosti: jednoduché vety vo verbálnej aj písomnej forme.
Lekcia Téma Gramatika Slovná zásoba
1 Mesto väzba There is/are budovy v meste, čísla 11-20, základné osobné otázky,
2 Nákupy väzba I like, How much is it?, Can i have...? niektoré jedlá
3 Domov väzba I've got zariadenie izby a hračky, predložky in/on/under
4 Priatelia väzba I can..., ... has got... pomenovať činnosti, výzor človeka
Bonus Bonus Edinburgh, Rozprávka o Myškách, Rozprávka o troch kozliatkach, Dni v týždni, Halloweenske zvyky, zvyky na Deň otcov a Deň matiek

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.