Detský kurz: Play 4 - 6 rokov

Čo ponúkame:

 • Maximálny počet detí v jednej miniskupine je 8. Pri tomto počte sa dokáže lektor počas každej vyučovacej hodiny venovať každému dieťaťu individuálne. Zároveň je učenie v malej skupinke pre deti zaujímavé.
 • Základom vyučovania malých deti jsú hry, pesničky, riekanky...
 • Lektor používa množstvo materiálov, ktorými sú deti fascinované - opicu Monkey, farebné kartičky, DVD nahrávky...
 • Nové slová sú deťom prestavované pomocou farebných kariet. Deťom zafixuje nová slovná zásoba. Každé dieťa má vlastnú sadu kariet, vhodnú aj pre domáce opakovanie
 • Deti sledujú príbehy na DVD. Postupne opakujú vety svojich hrdinov a tak získavajú komunikačné schopnosti v angličtine
 • Lekcie sú oživené množstvom piesní, ktoré sa viažu na preberané učivo. Počas spievania sa deti pohybujú a tak naznačujú slová piesne. Aj toto slúži na upevňovanie nových vedomostí.
 • Na základe DVD príbehov deti nacvičia divadelné predstavenia.
 • A na pozadí týchto činností neustále študujú cudzí jazyk. Všetky aktivity sú zamerané tak, aby deti postupne získali vedomosti a sebavedomie na komunikáciu v anglickom jazyku.

Postupný rast získaných vedomostí:

Zradenie do správnej jazykovej úrovne:

Jazykové úrovne:

Výuka:

Interaktívna výuka:

Aktuality z jazykového kurzu na webe:

 • čo sa Vaše deti naučili
 • ako sa im na lekcii darilo
 • čo by si mali doma zopakovať
 • veľa zaujímavých materiálov nájdete na stránke OUP

Hodnotenie:

Učebný materiál žiaka:

Čas a frekvencia vyučovania: