foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Úplný začiatočník - študijný materiál a prehľad vedomostí, ktoré získate:

učebnica a pracovný zošit New Headway Beginner Fourth Edition (lekcie 1 až 5)
Gramatika Slovná zásoba
am/are/is, my/your, plurals otázky a odpovede pri stretnutí, číslovky 1-10
he/she/they, his/her osobné otázky a odpovede
am/are/is - questions, negatives, short answers zamestnanie, osobné informácie
my/your/our/their, possesive 's, have/has rodina, opis priateľa
present simple I/you/we/they, a/an šport, jedlo, jazyky a národnosti

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.