foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Stredne pokročilý 1 - študijný materiál a prehľad vedomostí, ktoré získate:

učebnica a pracovný zošit New Headway Intermediate Fourth Edition (lekcie 1 až 4)
Gramatika Slovná zásoba
present/past/present perfect slovné druhy
present simple/present continuous, passive voľnočasové aktivity
past tenses, used to... hláskovanie a výslovnosť
advice/obligation/permision frázové slovesá
will/going to/present continuous, may/might/could prípony/predpony...

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.