foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Koverzačný kurz 2 - témy pre úroveň Mierne a Stredne pokročilý:

Výber materiálov
Názov Téma
Life map životné skúsenosti
Spy catcher zisťovanie osobných infomácií
Life's what you make it zmeny v živote
Beyond the routine opis pravidelných akivít
A perfect home ideálny domov
A messy home means a messy mind diskusia o umení Feng Shui
Then and now mesto včera a dnes
A bussines proposition vplyv umiestnenia firmy na úspech
Travelers' tales cestovateľské skúsenosti
Life's an adventure! dobrodružstvo na cestách
Menu, please v reštaurácii
Food for thought alternatívne stravovanie
Lost property opis veci
In your mind's eye opis okolia a predstavy
Focus on leisure vydávanie časopisu
Leisure centre debata o voľnočasových aktivitách
The right person for a job vstupný pohovor do zamestnania
Great perks! zamestnanecké výhody
Sale or exchange nákup v obchode
It's all about image diskusia o vplyve reklamy
Interruptions hra na otázky a odpovede
Small ads rozprávanie príbehu
It will never happen čo sa stane v budúnosti
It will change our lives nové technológie v našom živote

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.